Velkommen
Saturday, 26 May 2018
 
 
Nytt fra Ingar
Stor veldedighetsauksjon på Eik Senteret på Klepp 2. november 2017 (oppdatert).
Hjelp Haydom Prosjektet (Innsamlingskonto: 3325.25.08487) Skriv ut

Gud velsigne ham den bondeknoll.....

Image
Foto: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Godt nytt fra landbruket på Haydom.

Med bare tre traktorer har Haydom-sykehusets farmere denne sesongen maktet å dyrke hele 8000 mål med korn og oljeplanten safflower, en tistel som har oljerike frø. En enorm arbeidsinnsats som bærer frukter. Den første hveten er allerede gyllen, som Haydoms gull!

 

8. juni 2004. Tekst Halvdan Jakobsen og Arild M. Jonassen, Haydom, Tanzania.

Gud velsigne ham den bondeknoll.....

Godt nytt fra landbruket på Haydom.

Image
Utstyret er stort sett gammelt og utrangert
Med bare tre traktorer har Haydom-sykehusets farmere denne sesongen maktet å dyrke hele 8000 mål med korn og oljeplanten safflower, en tistel som har oljerike frø. En enorm arbeidsinnsats som bærer frukter. Den første hveten er allerede gyllen, som Haydoms gull!

Fortsatt spennende. Sykehuset leier bare deler av Mulbadaw, en av syv farmer på hver utrolige 40.000 daa på Tanzanias høyslette ved  Basotu, bare en knapp times kjøring fra Haydom. Likevel kan ingen av Norges største gods måle seg med de åkrene som er dyrket opp av farmergruppens seks traktorførere på skift nærmest døgnet rundt.

En rundtur www.haydom.no har foretatt på fire farmer drevet av Haydoms farmergruppe, hvorav Mulbadaw er den desidert største, gir bud om gode nyheter etter en serie uår i denne delen av Tanzania.

Mulig overskudd

Farmergruppen er opprettet nettopp for å gi knitrende sedler i sykehusets kasse. Hvis insekter og sykdommer ikke tar livet av avlingene, tyder mye på at de i år får et pent overskudd på jordbruksdriften.

-Vi ligger an til 80 prosent av et maksimalår. Men størrelsen på dette overskuddet vil avhenge av ikke bare insekter, men også hvilke priser vi oppnår i markedet ved salg av hvete og safflower, sier Alphonse  Myaw. 

Viktig traktor

Image
Ingar overrekker den nye traktoren januar 2004
Han konstaterer at de aldri ville maktet å dyrke så store åkrer i år uten den nye traktoren de fikk i gave gjennom innsamlingsaksjonen til lastebilsjåfør Ingar Kvia i Rogaland – en av de norske støttespillerne som er sterkest engasjert i farmerprosjektet.

De har også hatt stort utbytte av den faglige bistand de senest denne sesongen har fått fra Ingar Kvia og jordbruks- og maskinkyndige venner han brakt med seg på besøk til Haydom.

Planen er at han sammen med en av traktorkjørerne, Adam Noah, skal til Norge for å få ytterligere opplæring.

-Det største inntektspotensialet ligger i hvete som vi ikke har fått til før. Vi trenger mer kunnskap både om dyrking, bruk av kjemikalier og i reparasjon av våre landbruksmaskiner. Da vil resultatene bli bedre, konstaterer han.

Dr. Olsens Haydom – godseier?

Tanzanianske myndigheter eier 7  bruk hver på 40 000 daa, til sammen 280 000 daa i området.  Haydom kan muligens kan få kjøpt den eiendommen som Haydom dyrker hvete på i år, den heter Mulbadaw.  Parlamentet skal nå ha vedtatt en lov som gjør det mulig å selge statens land. Kjøp og drift av Mulbadaw vil kreve betydelige investeringer i nye landbruksmaskiner for å gjøre unna planting og høsting i rimelig tid. 

Tidsmarginene er små, i de fleste år har man bare et par uker som jorda kan bearbeides:  når den er tørr er svartjorda der som sement og når den er for våt er det sleip leire som maskinene setter seg fast i.

Åkrene kan ikke sammenliknes med annet enn de uendelige hvetefarmene i USA og Canada. Så langt øyet rekker står hveten og vaier gylden i lett bris. Likevel har altså Haydoms farmere ”bare” dyrket en tiendepart av farmen de kan overta.

Farmene på samlet 280.000 mål ble utviklet med kanadiske u-hjelpsmidler fra slutten av 70-tallet, men overtatt av tanzanianske myndigheter tidlig på 90-tallet.

Farmen i tall

I tillegg til den seks mann store traktorgjengen er 11 personer fast ansatt på farmene. De overvåker avlingene og sier fra hvis det påvises sykdom i avlingene.

Alene på den enorme Mulbadaw-farmen har de dertil nå nesten 400 personer som ”arbeider for mat”. For å delta i luking og annet arbeid som krever mye arbeidskraft, får hver arbeider mais til hele sin familie.

Mer enn halvparten av sesongarbeiderne var i arbeid med å fjerne ugrass med hakker da vi var på besøk på storfarmen. Det var lett å se at det trenges så mange arbeidere, for på de enorme åkrene så vi dem først som små prikker langt i det fjerne.


Haydom disponerer i år 11 344 daa dyrket jord fordelt på 5 steder, 9980 daa er i produksjon.  Av dette er det 508 daa mais, 320 daa solsikke, 80 daa sorghum, 2000 daa hvete og 5708 daa med en oljetistel (”safflower”) som gir planteolje slik som solsikke gjør.  720 daa med oljetistel blei svidd av tørke, de trenger mye nedbør like etter oppspiring, men kan siden greie seg nesten uten nedbør.

Planen er å satse mer på sorghum, en afrikansk kornart som har vært dyrket i tørre strøk av Tanzania i lange tider.  Den klarer seg med lite regn etter blomstring, i motsetning til mais, som er innført fra Amerika og må ha mye regn de første ukene etter blomstring.  Mais brukes til ”nasjonalretten” ugali, en tykk graut av maismel.  Det kan man også bruke sorghum til, men ofte brukes den til ei næringsrik tykk suppe, ”uji”.  Mange steder blei ”uji” av sorghum og millet  før blandet med sur melk  til en næringsrik og velsmakende rett.  I noen strøk av landet fores tradisjonelt nybakte mødrer med denne retten for å kunne produsere rikelig med melk! 

Viktigste kornslag på storfarmen Mulbadaw vil ved en mulig utvidelse av Haydom sitte engasjement der trolig fortsatt være hvete.

Det har i år vært nødvendig å kontrollere ugraset i hveten med kjemiske ugrasmidler, og den står bra. Halvparten av hveten er gylden nå, resten er fortsatt grønn.

Høsting av hvete, sorghum og mais skjer i juni. Oljetistlene skal høsts i perioden september - november.

Haydom-farming intet nytt

Helt siden 70-tallet har sykehuset i stadig større målestokk dyrket jord nær sykehuset – før den virkelig store spranget i år.  Man forsøker i år for første gang med sorghum. 

En av farmene, Waredick,  med 640 daa, rakk de ikke å dyrke i år.

Fordelingen på de øvrige farmene:

Mulbadaw: 2000 daa hvete, 3676 daa oljetistel og 324 daa upløyd

Endagaw - 320 daa solsikke, 80 mål sorghum og 300 daa  mais.

Wandela - 208 daa mais og 1792 daa oljetistel og 400 daa upløyd.

Hayedarer - 240 daa med oljetistel

 
Top!
Top!