Velkommen arrow Om Haydom i Tanzania arrow Development Company
Saturday, 26 May 2018
 
 
Haydom Development Company Skriv ut

Jærselskap overtar gårdsbruk i Tanzania

Utviklingsselskapet Haydom Development Company tar nå over gardsbruk på over 50.000 dekar i Tanzania og får et stort ansvar for at det ikke igjen blir alvorlig matmangel i området.

En gruppe med jærbuene Ingar Kvia og Toralf Rugland i spissen har i noen år engasjert seg i å bygge opp en produksjon på den jorda som Haydom-sykehuset disponerer.

Utviklingsselskapet får ansvar for både produksjon og en opplærings- og etableringsaktivitet som har et mer robust landbruk i hele Haydom som mål.

I 2004 truet sult folket i Haydom. Det har skjedd flere ganger de siste ti årene fordi maisavlingene sviktet. Går man litt tilbake i tid i Norge hadde man liknende situasjoner - sviktet avlingene, sultet folket. Når avlingene svikter, øker prisene, lagrene tømmes og de fattigste lider mest.

Mat har mye med helse å gjøre. Med Haydom-sykehusets helhetlige måte å handle på har det vært helt naturlig å engasjere seg direkte, slik at de fattigste også fikk noe å spise når maisavlingene sviktet. Derfor har Haydom skaffet mellom 3000 og 8000 tonn korn. De som har hatt mest bruk for denne maten, har fått den mot å bidra med arbeid for lokalsamfunnet, for eksempel bygging av veier, vanndammer og skoler.

Haydom har nå, ved hjelp av Haydoms Venner på Sørlandet og i Rogaland, etablert utviklingsselskapet Haydom Development Company for området. Dette overtar fra nå av den rollen Haydom-sykehuset har hatt i utviklingen av området. Forankringen i sykehuset og Haydoms verdier er sikret ved at sykehusets direktør også blir sentral i styret for utviklingsselskapet, sier Haydoms Venner i en pressemelding.

Utviklingsselskapet Haydom har nå nok jord til å produsere like mye mat som det har vært nødvendig for sykehuset å kjøpe tidligere.

 
Top!
Top!